Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring gaat over de manier waarop Topaz met uw persoonsgegevens omgaat. De verklaring is van  toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Topaz en niet op websites van derden waarnaar vanuit onze website - al dan niet via een link - wordt verwezen. Topaz is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites van derden noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de beheerders van deze sites.

Topaz (kvk nummer 88116689) heeft locaties in Leiden, Voorschoten, Katwijk en Noordwijkerhout en is als stichting gevestigd in Leiden, Aaltje Noordewierlaan 50, 2324 KS Leiden.

Verwerking van persoonsgegevens
Topaz gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van haar cliënten. Een persoonsgegeven betreft alle informatie van een natuurlijke persoon  zoals naam, adres en geboortedatum. Om de privacy te waarborgen heeft Topaz een privacyreglement. Dit reglement is van toepassing op alle diensten van Topaz.  

Topaz verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in haar privacyreglement, tenzij de cliënt hiervoor van tevoren toestemming heeft gegeven. Voorts worden gegevens vastgelegd, die de organisatie wettelijk verplicht is vast te leggen. Persoonlijke gegevens worden dus niet voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.

Verstrekken van gegevens
Alleen als het bijdraagt aan een goede zorgverlening of als het wettelijk verplicht is, worden gegevens verstrekt aan andere hulpverleners. Ook kan Topaz informatie over u opvragen om de juiste zorginzet te bepalen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het CIZ, de huisarts of een specialist. Daarnaast mogen op aanvraag (anonieme) gegevens worden verstrekt aan wetenschappelijke instituten en instanties op het gebied van beleid en financiering van de gezondheidszorg. In alle overige gevallen moet vooraf uw schriftelijke toestemming worden gevraagd.

Bewaren van gegevens
Onze medewerkers respecteren de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Topaz bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht. Na het beëindigen van de zorgverlening worden de financiële gegevens na zeven jaar en de medische gegevens na vijftien jaar vernietigd. 

Beveiliging van gegevens
Topaz treft de best mogelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat de gegevens verloren raken of dat iemand onbevoegd toegang heeft of misbruik van uw persoonsgegevens kan maken.

Personen die namens Topaz toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Topaz verlangt van organisaties die de gegevens voor Topaz verwerken dezelfde technische en organisatorische maatregelen die zijzelf hanteert.

Rechten
Als cliënt heeft u het recht te weten of en welke persoonsgegevens van u of degene die u vertegenwoordigd geregistreerd worden. U kunt inzage vragen in uw dossier en u hebt het recht om gegevens te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen en om geïnformeerd te worden over aan wie welke informatie uit uw dossier is verstrekt. U kunt hiervoor contact opnemen met uw EVV-er.

Cookies
Onze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

  • Functionele cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren,
  • Analytische cookies om het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en we kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu.
  • Tracking cookies: om 'embedded' video's op deze website af te kunnen spelen via Youtube.  

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Wijzigingen
Topaz behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Topaz een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via berichtgeving op onze website.

Vragen, feedback of klachten
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, feedback of klachten over het verwerken van persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op via privacy@topaz.nl.

 
 

Op het Huntingtonplein delen experts kennis en ervaring om de professional en patiënt waar mogelijk te ondersteunen in het omgaan met de ziekte van Huntington. Bent u expert en wilt u ook uw kennis delen op het gebied van de ziekte van Huntington? Meld u dan aan via de website.

Topaz, Het hele leven telt
Deze website maakt gebruik van cookies

Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.

Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.