Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Resultaten muziekonderzoek

Tussen oktober 2014 en mei 2016 heeft in vier verpleeghuizen in Nederland, die allen gespecialiseerd zijn in de zorg voor mensen met de ziekte van Huntington (ZvH), een muziektherapie-onderzoek plaatsgevonden.

Aan dit onderzoek ging “achter de schermen” een hele lange voorbereiding vooraf waarin onder meer uitgebreid in kaart werd gebracht wat er wereldwijd al bekend is over muziektherapie bij de ZvH. Ook werden verschillende professionals uit het werkveld uitgebreid gevraagd hun mening te geven over het onderwerp. Dit alles heeft ertoe geleid dat er een heel gedegen onderzoeksvoorstel gepresenteerd kon worden, en nadat verschillende medisch ethische- en wetenschappelijke commissies hun goedkeuring hadden gegeven, kon het onderzoek in oktober 2014 van start gaan.

Er hebben in totaal 63 mensen die in het gevorderde stadium van de ziekte verkeren, aan het onderzoek meegedaan. Een loting bepaalde of deze mensen ofwel in de muziektherapiegroep, ofwel in de activiteiten-groep ingedeeld werden. Vervolgens kregen beide groepen gedurende 16 weken muziektherapie of activiteitenbegeleiding aangeboden, onder exact dezelfde omstandigheden.  Tijdens het hele onderzoek hebben op vier verschillende momenten metingen plaatsgevonden. Deze metingen richtten zich op het vermogen tot communiceren en het gedrag van de deelnemers. Op deze manier konden we precies in kaart brengen of er verschil was tussen beide groepen, en zodoende een uitspraak doen of muziektherapie voor verbetering zorgt op het gebied van communicatie en gedrag.

Nadat alle metingen verwerkt waren in een statistisch rekenprogramma constateerden we dat er bijna geen verschil was gemeten tussen de groepen.  De conclusie  is dan ook dat aan muziektherapie geen meerwaarde toegeschreven kan worden om communicatie en gedrag te verbeteren bij mensen met  Huntington in het gevorderde stadium van de ziekte.

Dit betekent niet dat mensen met de ZvH helemaal geen baat hebben bij muziektherapie op deze domeinen. In de verslagen van de therapeuten die het onderzoek uitvoerden kwam duidelijk naar voren dat de stemming tijdens de sessies verbeterde, en dat de mensen in de meeste gevallen meer betrokken raakten en meer gingen communiceren. Het resultaat van eerdere onderzoeken toonde ook aan dat mensen zich meer ontspanden tijdens de muziektherapie en hun emoties meer gingen uiten. Om precies in kaart te brengen hoe het huidige onderzoek is verlopen, wordt momenteel ook nog een uitgebreide evaluatieonderzoek uitgevoerd. Hier wordt o.m. gekeken of we juiste meetinstrumenten en meetmomenten gekozen hebben, en of individuele therapie de voorkeur geniet boven groepstherapie. Met de resultaten van dit evaluatieonderzoek hopen we dat toekomstige onderzoekers nog meer beslagen ten ijs kunnen komen.

Voor vragen kunt u terecht bij de hoofdonderzoeker: Monique van Bruggen-Rufi, m.vanbruggen-rufi@artez.nl

 
 

Op het Huntingtonplein delen experts kennis en ervaring om de professional en patiënt waar mogelijk te ondersteunen in het omgaan met de ziekte van Huntington. Bent u expert en wilt u ook uw kennis delen op het gebied van de ziekte van Huntington? Meld u dan aan via de website.

Topaz, Het hele leven telt
Deze website maakt gebruik van cookies

Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.

Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.